Humboldt-Kolleg: Topographien der Globalisierung

Humboldt-Kolleg: Topographien der Globalisierung

Organizer
Universität Warschau, Germanistisches Institut
Venue
Location
Warschau
Country
Poland
From - Until
19.01.2018 - 21.01.2018
Deadline
27.03.2017
By
Ewa Wojno-Owczarska

In unserem Projekt Topographien der Globalisierung konzentrieren wir uns auf die Darstellungsmöglichkeiten unterschiedlicher globaler Probleme in der Literatur weltweit.

Das Hauptaugenmerk richtet sich zum ersten auf die ökonomischen Grundlagen der menschlichen Existenz in Zeiten der Globalisierung und die problematische Lage des Einzelnen in den neoliberalen Staaten, zum zweiten auf die Frage der nationalen Identität im Zeitalter der Globalisierung. Die Reflexion über ökonomische und politische Krisen und deren Folgen wie Arbeitslosigkeit und Migration wird als wichtiger Teil des Globalisierungsdiskurses gesehen. Auch die Folgen des Klimawandels und der internationale Terrorismus werden zunehmend als ein Realität gewordenes Katastrophenszenario dargestellt. Diese komplexe Problematik wird vor dem Hintergrund der literarischen Katastrophen- und Arbeitsdiskurse erläutert. Das Projekt hat das Ziel, die Reflexion über globale Probleme in unterschiedlichen Kulturkreisen zu vergleichen.

Panels

1. Identität im Zeitalter der Globalisierung
2. Arbeitslosigkeit als globales Problem
3. Wahlheimat und Migration in der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts
4. Literarischer Klimadiskurs im 20. und 21. Jahrhundert
5. Terrorismus als globales Problem
6. Globalisierung - Chance oder Herausforderung?
1. The (im)possibility of national identities in a globalized world
2. Labour and unemployment as global problems
3. Migration in the literature of the 20th and 21st century
4. Climate change in the literature of the 20th and 21st century
5. International terrorism
6. Globalisation - challenge or opportunity?

Serdecznie zapraszamy do udziału w Humboldt-Kolleg „Topografie globalizacji” organizowanym w dniach 19.-21.01.2018 w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz do wygłoszenia wykładu (15-20 minut) w języku angielskim lub niemieckim.
Zainteresowanych udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 27 marca 2017 r. na adres mailowy globalization@onet.pl następujących danych w formie pliku Word:

- imię i nazwisko, afiliacja, temat i abstrakt referatu (do 120 słów, w języku angielskim lub niemieckim);
- zgoda na publikację danych na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach konferencyjnych.

Istnieje również możliwość przedstawienia prezentacji w ramach tzw. poster session.

Uczestników sesji tzw. młodych badaczy (do 12 lat od promocji doktorskiej) uprzejmie prosimy o przesłanie listu polecającego w formie załącznika (skan w formacie JPG lub PDF).

Podejmiemy starania, aby Humboldtczycy biorący czynny udział w konferencji byli zwolnieni z opłaty konferencyjnej oraz otrzymali zwrot kosztów zakwaterowania (w zależności od poziomu uzyskanego dofinansowania).

Opłata konferencyjna dla pozostałych Uczestników konferencji wynosi 450 zł i obejmuje koszty organizacyjne (catering, materiały konferencyjne). Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają Uczestnicy lub jednostki delegujące.

Podejmiemy starania, aby z opłaty konferencyjnej zwolnieni byli także tzw. młodzi badacze.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania kierowane na adres mailowy: globalization@onet.pl.

Uczestników zainteresowanych rezerwacją hotelu w Warszawie w dniach 19.-21.01.2018 uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy: globalizacjahotel@onet.pl do dnia 27.03.2017.

Programm

Contact (announcement)

Ewa Wojno-Owczarska
Email: globalization@onet.pl

http://humboldtalumni.weebly.com/
Editors Information
Published on
15.03.2017
Classification
Temporal Classification
Regional Classification
Additional Informations
Country Event
Language(s) of event
English, German, Polish
Language of announcement